Öppet brev till Lars-Axel Nordell, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Kristdemokraterna

Snälla, försämra inte svensk mat!

2016-05-10

Hej Lars-Axel,

Jag bor utomlands och har alltid varit stolt över Sverige som är mer medvetet än de flesta andra länder i Europa och världen på många fronter. Nu när jag hör att flera beslut tas där vi istället närmar oss Europas standard blir jag väldigt besviken! Vi är ett exempel och jag vill att vi fortsätter vara det! Vi har ett väldigt bra rykte och det av en anledning!

Människor väljer svensk mat för att den är snällare mot djur och natur. 

Svensk djuromsorg är bland den bästa i världen, vi använder lite antibiotika och det är ovanligt med salmonella. Jag är orolig för att den nya livsmedelsstrategin kan leda till försämringar både när det kommer till miljön, hälsan och djuren.

Jag förväntar mig att ditt beslut respekterar planetens, ekosystemens, djurens och konsumenternas krav på en hållbar produktion och konsumtion. Sverige måste leva upp FN:s globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030!

Jag vill att ni i regeringen tänker på kvaliteet inte bara konkurrans fördelar. I längden är det ändå den största konkurrensfördelen!

Jag räknar med att regeringens livsmedelsstrategi lever upp till miljömålet, ett rikt odlingslandskap där betande djur skyddar hotade arter och naturtyper.

Snälla tänk långsiktigt!!!  Om du väljer att sänka standarden på svensk mat kan människor lika gärna köpa billig importerad. 

Moa Van den Broeck
Belgien

 

Hallå politiker, försämra inte svensk mat!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 50 av 122 i denna kampanj