Öppet brev till Lars Tysklind, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Liberalerna

Hur skall vi producera framtidens mat i Sverige

2016-05-10

Hej Lars,

Fler och fler inser att konkurrenskraft och miljökrav är en falsk motsättning. De länder och regioner som tidigt inför miljökrav får lättare att konkurrera med nya produkter, det är ingen slump att Tesla har sitt ursprung i Kalifornien, att Sverige är världsledande i vattenreningsteknik etc. Förslaget att Sverige skall sänka sina ambitioner inom livsmedelsproduktion är samtidigt att sänka framtida konkurrensfördelar.

Jag väljer svensk mat för att den är snällare mot djur och natur. Och många av mina vänner köper svenskt av precis samma anledning.

Svensk djuromsorg är bland den bästa i världen, vi använder lite antibiotika och det är ovanligt med salmonella. Jag är orolig för att den nya livsmedelsstrategin kan leda till försämringar både när det kommer till miljön, hälsan och djuren.

Jag uppmanar dig att inte bara se till mängden mat som en konkurrensfördel utan att även försvara den svenska matens kvaliteter.

Kom igen, jag litar på att du arbetar för en strategi som inte försämrar skyddet för varken djur eller miljö. Fortsätt satsa på ett av världens renaste jordbruk!

Mats Grahn
Huddinge

Hallå politiker, försämra inte svensk mat!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 49 av 122 i denna kampanj