Öppet brev till Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister

Snälla! Nej till ökade utsläpp från Preemraff!

2020-06-23

Hej Isabella!

Jag uppskattar att regeringen har fattat det ansvarsfulla beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra. Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil markant minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. 

Om ni tillåter fossilindustrin att släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Även de klimatmål som riksdagen tagit fram skulle bli svåra att nå – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Därför anser jag att regeringen måste ta sitt ansvar och säga nej till utbyggnaden av Preemraff.

Jag försöker varje dag ta små och stora steg för att ställa om till det mer hållbara. Jag förväntar mig att både stora företag och ni i regeringen också tar ert ansvar och gör allt som står i er makt för att bidra till klimatomställningen. För oss som gör det vi kan i det lilla är det frustrerande att bli motarbetade av de med mer makt. Vi behöver er - politikerna - vid vår sida för att skapa förutsättningar för en hållbar nutid och framtid. Vi behöver också er och era, för klimatet, bra val i alla beslut för att kunna bibehålla hoppet om att vi kan lyckas vända det här innan vi ser alltfler ”tipping points".

Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna. Ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Säg nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Hälsningar

Alma

Malmö, 23 juni 2020

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 862 av 1619 i denna kampanj