Öppet brev till Ibrahim Baylan, Näringsminister

Preems raffinaderi i Lysekil

2020-06-23

Hej Ibrahim Baylan!

Nu har Mark- och miljööverdomstolen lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil. Som du vet är det nu upp till regeringen att pröva om utbyggnaden är i enlighet med klimatmålen. Med klimatmålen i åtanke: skall utbyggnaden tillåtas eller inte? Jag hoppas att ni som bestämmer, ni som sitter i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff. Detta för att Sverige måste kunna minska utsläppen fort nog för att nå klimatmålen. Detta gäller ju både dig och mig och inte minst våra barn.

De senaste 30 åren har Sverige och den svenska industrin minskat utsläppen av växthusgaser markant. Men samtidigt har raffinaderierna i Sverige fortsatt att öka sina utsläpp, och detta trots att vi alla vet att utsläppena måste minska ännu mer. Om Preems planerade utbyggnad går igenom skulle detta raffinaderi ensamt stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp! Hur ska vi medborgare tänka om regeringen själv inte kan föregå med gott exempel och visa vägen ut ur klimatkrisen? Jag hoppas innerligt att regeringen och industrin tillsammans tar sitt ansvar och gör vad de kan för att bidra till den klimatomställning som forskningen säger är så oerhört nödvändig.

Jag hoppas att beslutet blir att Preem inte får bygga ut raffinaderiet och att det kommer markera början på slutet för fossila bränslen! Snälla Ibrahim, säg nej till utbyggnaden av Preemraff. För oss och för våra barn och barnbarns skull.

Dharman Ödman
Göteborg

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 862 av 1620 i denna kampanj