Öppet brev till Magdalena Andersson, Partiledare, Socialdemokraterna

Skogsskövlingen i Sverige

2022-04-08

Hej Magdalena! Först ett tillägg till Allan Edwalls låt "När småfåglar dör":

"Vi har avverkat skog här i länet ett tag

så det liknar en rad bombnedslag

för vår skövlarmaskin måste gå natt som dag

och den lämnar just ingenting kvar

Å vi kan inte rå för alla djur som då dör

när de mist sina bon och revir,

och all ekologi, ja den struntar vi i

för det är kortsiktig vinst som oss styr

Och vi kan inte rå för, att vi er hembygd förstör

och att man ej längre fågelsång hör

Å att ni fäller en tår

över ert elljusspår

det är rakt ingenting vi förstår" 

("vi" i denna vers är förstås skogsindustrin, eller rättare sagt skogsmaffian).

Jag tycker det är bra och oerhört viktigt att frågan om klimat och miljö finns på er politiska agenda. Men tyvärr saknar jag tillräckliga åtgärder för att snabbt minska koldioxidutsläppen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och säkra vår framtid tillsammans på den här planeten.

Mer än halva Sveriges yta är täckt av skog, samtidigt befinner sig skogens biologiska mångfald i kris. Skogsbruket har förändrat vår natur i grunden. Trots steg i rätt riktning fortsätter Sverige att omvandla naturliga skogsekosystem till odlingar av gran och tall. Dessutom påverkar avverkningar den viktiga kolsänkan och kolförrådet i skogen negativt. Jag kommer lägga min röst på politiker som ser bristerna i svenskt skogsbruk och fattar beslut för ett hållbart skogsbruk som säkerställer skogens alla värden.

Vi är många, och vi blir allt fler, som förstår att det krävs ett kraftfullt agerande. Vi har inte längre tid för kompromisser och svaga styrmedel. Tillsammans kan vi bromsa klimatförändringarna och stoppa utarmningen av våra ekosystem. Men det kräver modiga beslut från modiga politiker.

Ackie Kempff
UNDERSÅKER

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 132 av 192 i denna kampanj