Öppet brev till Per Bolund, Språkrör, Miljöpartiet

Bevara våra skogar

2022-04-08

Hej Per, jag tycker det är bra och oerhört viktigt att frågan om klimat och miljö finns på er politiska agenda. Men tyvärr saknar jag tillräckliga åtgärder för att snabbt minska koldioxidutsläppen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och säkra vår framtid tillsammans på den här planeten.

Klimatförändringen måste behandlas som ett direkt hot mot människor, växter och djur. Vi har inte längre tid för kompromisser och svaga styrmedel. Det finns fortfarande en liten chans att klara den viktiga 1,5-gradersgränsen, men det förutsätter att rika länder som Sverige, som släppt ut mer koldioxid per person än de flesta, agerar nu. Jag är redo att ställa mig bakom modiga politiker som vågar fatta beslutet om ett fossilförbud 2030. Vi vill inte ha öken här. Vi vill bevara våra skogar och vår natur till kommande generationer. Jag vill att mina barnbarn och deras barn ska kunnna gå genom skogar och störa på vilda djur och kunna plocka svamp, blommor och bär. 

Återkom gärna till mig och berätta hur ditt parti tänker i de här frågorna. Vi måste våga ager nu och vara kloka i förhand denna gång. Tack på förhand!

Kerstin Sjöbom
Skogås

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 133 av 194 i denna kampanj