Öppet brev till Maria Nilsson, Partisekreterare, Liberalerna

Skogar, ekosystem, liv och kommande generationer, långsiktig vis politik

2022-06-15

Hej Maria Nilsson,

Jag tycker det är bra och oerhört viktigt att frågan om klimat och miljö finns på er politiska agenda. Men tyvärr saknar jag tillräckliga åtgärder för att snabbt minska koldioxidutsläppen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och säkra vår framtid tillsammans på den här planeten.

Hoten mot den biologiska mångfalden blir alltmer akuta. Överexploatering, förstörda ekosystem och livsmiljöer är globala problem som gör att arter just nu försvinner i allt snabbare takt världen över. De främsta hoten i Sverige är att skogar med höga naturvärden avverkas, att viktiga livsmiljöer växer igen samtidigt som klimatkrisen hotar deras existens ytterligare. 

Just nu aktualiseras vårt kortsiktiga perspektiv, då i slutet av juni det är tänkt att EU:s medlemsländer ska enas om ett förslag som ska hejda skogsskövling i tropikerna, bland annat genom regler för import av till exempel trä, kaffe och palmolja.  Sverige ogillar formuleringar om utarmning av skog och skogsförstöring, eftersom det kan påverka också svenskt skogsbruk. Kritiken gör att det är osäkert om länderna kan enas som planerat i slutet av juni. Vi måste kunna bättre än så här. Tacksam om du och ditt parti kan verka för en långsiktigt vis politik över partigränserna för en mer varsam, omtänksam politik om ekosystem, biologisk mångfald och kommande generationer och samtidigt inte glömma alla utsatta människor som lever i flykt och eller fattigdom eller med fara för sina liv arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och skydd av naturen.

Tacksam om du tillsammans med andra vill och kan påverka klimatet i riksdagen och världen till ett fredligt, en förflyttning från användande av de oerhörda belopp som läggs på vapen tillverkning/inköp i världen som också är en del i miljöförstörelsen den yttre och den inre, till en fredlig, omtänksam värld som stöttar de utsatta som Amartya Sen skriver: Development by freedom -frihet till demokrati, liv, hälsa, utbildning, inkomst mm

Vi är många, och vi blir allt fler, som förstår att det krävs ett kraftfullt agerande. Tillsammans kan vi bromsa klimatförändringarna och stoppa utarmningen av våra ekosystem och bidra till en omtänksam värld. Men det kräver modiga beslut från modiga politiker, ja som Nelson Mandela var modig och tänkte på allas bästa i globalt perspektiv.

Med vänliga hälsningar

Joakim Davidsson
Oskarshamn

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 149 av 192 i denna kampanj