Öppet brev till Magdalena Andersson, Partiledare, Socialdemokraterna

För våra barn

2022-07-01

Hej Magdalena, jag har genom åren röstat på er som det parti jag vill ska leda Sverige. Inför riksdagsvalet 2022 vill jag att ni sätter frågan om klimat och miljö överst på den politiska agendan. Jag vill -jag ber er ta modiga beslut för att bromsa den skenade klimatförändringen och stoppa förlusten av vår biologisk mångfald. 

Vi, mitt barn, har inte längre tid för kompromisser och svaga styrmedel. Hur ska jag kunna säga till min dotter när hon blir äldre att vi visste vad som måste göras men vi gjorde inte tillräckligt? Jag har förmånen att kunna köpa solceller, jag har förmånen att betala för att vara mer milövänlig - men hur ska detta kunna ligga på indivder? Det ska det inte. Jag är redo att ställa mig bakom modiga politiker som vågar fatta beslutet om ett fossilförbud 2030.

Vi är många, och vi som stödjer ett kraftfullt agerande. Vi har inte längre tid för kompromisser och svaga styrmedel. Tillsammans kan vi bromsa klimatförändringarna och stoppa utarmningen av våra ekosystem. Men det kräver modiga beslut från modiga politiker.

Linda Beckman
Karlstad

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 150 av 192 i denna kampanj