Öppet brev till Jan R Andersson

Saudiavtalet

2015-02-15

Hej Jan R,

Med anledning av situationen för mänskliga rättigheter och demokrati i Saudiarabien måste Sveriges samförståndsavtal om militärt samarbete avslutas.

Sverige exporterar vapen för många miljarder varje år, men vapenexporten står bara för drygt en procent av Sveriges totala varuexport och vapenexporten till Saudiarabien är bara en del. Det skulle inte vara avgörande om Sverige valde att avsluta samarbetsavtalet och i längden vapenexporten till denna kontroversiella mottagare. 

Jag hör till den majoritet av Sveriges befolkning som är emot vapenexport, och speciellt export till diktaturer och till mottagare som kränker mänskliga rättigheter. Det finns inget folkligt stöd för varken export av krigsmateriel till en diktatur som Saudiarabien, eller för något militärt samarbete med dem.

Det spöstraff som utdömts mot bloggaren Raif Badawi är bara ett exempel på kränkningar mot mänskliga rättigheter i Saudiarabien. Jag vill absolut inte att Sverige ska ha någon del i att kränkningar och förtryck som det mot Raif Badawi får fortsätta, vilket vi har i den mån vi stödjer Saudiarabiens regim.

Kan Tyskland frysa sin vapenexport till Saudiarabien, så varför inte vi?

Kommer du att verka för att det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien helt avslutas?

Lena Rydbeck

Uppsala

 

Avsluta Saudiavtalet 2015!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 75 av 141 i denna kampanj