Öppet brev till Lena Asplund

Saudiavtalet

2015-02-15

Hej Lena,

Jag vill att du genast agerar för att helt säga upp Sveriges samförståndsavtal om militärt samarbete med Saudiarabien.

Jag hör till den majoritet av Sveriges befolkning som är emot vapenexport, och speciellt export till diktaturer och till mottagare som kränker mänskliga rättigheter. Det finns inget folkligt stöd för varken export av krigsmateriel till en diktatur som Saudiarbaien, eller för något militärt samarbete med dem.

Det spöstraff som utdömts mot bloggaren Raif Badawi är bara ett exempel på kränkningar mot mänskliga rättigheter i Saudiarabien. Jag vill absolut inte att Sverige ska ha någon del i att kränkningar och förtryck som det mot Raif Badawi får fortsätta, vilket vi har i den mån vi stödjer Saudiarabiens regim.

Kan Tyskland frysa sin vapenexport till Saudiarabien, så varför inte vi?

Kommer du att verka för att det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien helt avslutas?

Lena Rydbeck

Uppsala

Avsluta Saudiavtalet 2015!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 74 av 141 i denna kampanj