Öppet brev till Tobias Billström, Gruppledare, Moderaterna

Sätt klimatet först

2018-09-08

Hej Tobias,

Jag skriver till dig för att vi befinner oss i ett krisläge där vi behöver modiga politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål. Vi har fortfarande en chans att rädda vår planet men det är bråttom nu, oerhört bråttom!

Här är bland annat något du kan göra: 

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskingstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. Koldioxidutsläppen från industrin och transportsektorn måste kapas radikalt och detta måste prioriteras hägre än ekonomisk tillväxt  

Skapa Vegonorm - Halvera köttkonsumtionen till 2030 och se till att växtbaserad kost blir norm inom alla offentliga verksamheter. Sjukhus, skolor, förskolor och äldreboenden bör servera 100% vegetarisk mat. Det blir billigare, nyttigare och bättre för klimatet. Istället för djurfoder kan bönderna odla mat som räcker till fler människor, spannmål till biobränslen samt plantera träd som fångar koldioxid  

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. Satsa på ny klimatvänlig teknik, det är framtiden. Det kan både rädda jorden och ge rik ekonomisk avkastning.

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva. För barnens skull!

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan. 

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Karin Eketorp
Järfälla

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 85 av 409 i denna kampanj