Öppet brev till Mattias Karlsson, Gruppledare, Sverigedemokraterna

Prioritera klimatet!

2018-09-08

Hej Mattias,

Jag skriver till dig för att vi befinner oss i ett krisläge där vi behöver modiga politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål. Jag upplever i dagsläget att Sverigedemokraterna tyvärr inte tar klimatfrågan på allvar - trots att det är vår tids största ödesfråga! På en död planet finns varken jobb, vinster eller någon framtid. Här är bland annat något du kan göra: 

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskingstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Skydda Skogen - Skydda 20% av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 80% hållbart. Ni i Sverigedemokraterns bryr er ju om Sverige - därför borde ni också bry er om den svenska skogen!

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

Mvh Sara Nyberg
Lund

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 84 av 410 i denna kampanj