Öppet brev till Sofia Arkelsten (M)

Rösta inte för en restriktiv flyktingpolitik

2016-06-20

Hej Sofia,

jag har arbetat som flyktingvolontär på Kos och stått på stranden och mött de människor som riskerat sina liv på havet för att kunna fly till ett säkert land. Att Sveriges politiker nu vill föra en skrämselpolitik för att försöka få människor att stanna kvar eller fly till ett annat land är både sorgligt och kontraproduktivt. dessa människor flyr för det är det enda de kan göra. Skulle du stanna kvar om du var i samma situation? Skulle du vilja vara splittrad från din familj?

Med anledning av regeringens lagförslag som du ska rösta om den 21 juni, om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening, vill jag framföra följande:

Att försvåra, och för många helt omöjliggöra, en återförening av familjemedlemmar, som förslaget gör, skulle leda till helt förödande konsekvenser för både de människor som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som finns kvar i farliga och hotfulla situationer. De som kommer att drabbas allra värst är barnen.

De som drabbas av konsekvenserna av lagen kommer inte att mäkta med att fokusera på integration och de som lider av trauma kommer inte att få nödvändig behandling. Migrationsverket kommer att tvingas lägga ned enorma resurser på omprövningar. En stor mängd barn i vårt land kommer inte att fungera i skolan.

De människor som som söker asyl i Sverige och beviljas skydd kommer i hög utsträckning från Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia och Eritrea. Sannolikheten att dessa länder inom något eller några år inte länge skulle befinna sig i väpnad konflikt eller ha en repressiv regim är minimal, liksom att något att dessa länder inom några år skulle vara en rättsstat.

 

Det är kontraproduktivt att införa tillfälliga uppehållstillstånd. Människor som lever i den oro och ovisshet som tillfälliga uppehållstillstånd innebär har ofta mycket svårt att fokusera på att lära sig ett nytt språk, söka arbete och på andra sätt komma in i den nya samhället. Därför vädjar jag nu till dig att rösta nej!

Lisa Ringström
JÄRFÄLLA

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 378 av 455 i denna kampanj