Öppet brev till Fredrik Olovsson (S)

Ansvarsbärare som säkerhetsrådet, EU länder bör ta konsekvenserna inte utsatta. Mänskliga rättigheter och barnkonventionen bör gå först.

2016-06-20

Hej Fredrik,

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. förnärvarande ca 65 miljoner, de flesta är i låg och- mellan-inkomstländer. Med tanke på den svåra situation som flyktingar redan befinner sig i vill jag påpeka följande:

Att försvåra, och för många helt omöjliggöra, en återförening av familjemedlemmar, som förslaget gör, skulle leda till helt förödande konsekvenser för både de människor som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som finns kvar i farliga och hotfulla situationer. De som kommer att drabbas allra värst är barnen.

Jag vädjar till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst. Du har makten att fatta ett klokt beslut som går i linje med värderingar i en demokratisk rättsstat; att värna de mest utsatta människorna som befinner sig i vårt land och som har flytt krig och förföljelse. Att inte lägga sten på börda på människor som lider av trauma och människor som har tvingats bli separerade från sin familj.

 

Det är kontraproduktivt att införa tillfälliga uppehållstillstånd. Människor som lever i den oro och ovisshet som tillfälliga uppehållstillstånd innebär har ofta mycket svårt att fokusera på att lära sig ett nytt språk, söka arbete och på andra sätt komma in i den nya samhället. Därför vädjar jag nu till dig att rösta nej!

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Sverige. Enligt myndigheter, psykologer och läkare, socialsekreterare och migrationsverkspersonal och lärare är att den tillfälliga lagen är fel väg att gå. Jag vädjar till dig att inte fatta beslut om de föreslagna åtgärderna.

Förstår intentionen med att förhindra kaos i statens förmåga. Vi kan mycket om vi hjälps åt. Mer resurser behövs och stränghet med asylboenden att inte en enda med brottsligt förflutet kan driva boenden. Men strängheten ska inte riktas mot utsatta. 

Tryck på säkerhetsrådet och EU att leva upp till mänskliga rättigheter genom sankioner mot de som har makt inte mot redan utsatta. Sveriges riksdag bör ta beslut för mänskliga rättigheter och påverka genom att stå upp för detta även när det kostar.

Med vänliga hälsningar

Joakim Davidsson
Eskilstuna

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 377 av 455 i denna kampanj