Öppet brev till Åsa Coenraads, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Moderaterna

Rent jordbruk

2016-05-09

Jag förväntar mig att regeringens livsmedelsstrategi blir att minska spridningen av bekämpningsmedel och öka den ekologiska produktionen så att strategin lever upp till miljömålet Giftfri miljö.

Jag litar på att du arbetar för en strategi som inte försämrar skyddet för varken djur eller miljö. Fortsätt satsa på ett av världens renaste jordbruk!

Rebecca Ramnelid
Ulricehamn

Hallå politiker, försämra inte svensk mat!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 4 av 122 i denna kampanj