Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister, Socialdemokraterna

Försämra inte för djur och miljö!

2016-05-09

Hej Sven-Erik,

Jag väljer svensk och ekologisk mat för att den är snällare mot djur och natur. Och många av mina vänner köper svenskt och eko av precis samma anledning.

Jag är orolig för att den nya livsmedelsstrategin kan leda till försämringar både när det kommer till miljön, hälsan och djuren.

Jag förväntar mig att ditt beslut respekterar planetens, ekosystemens, djurens och konsumenternas krav på en hållbar produktion och konsumtion. Sverige måste leva upp FN:s globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030.

Jag uppmanar dig att inte bara se till mängden mat som en konkurrensfördel utan att även försvara den svenska matens kvaliteter.

Jag väntar mig att regeringens livsmedelsstrategi minskar spridningen av bekämpningsmedel och ökar den ekologiska produktionen så att strategin lever upp till miljömålet Giftfri miljö.

Jag räknar med att regeringens livsmedelsstrategi lever upp till miljömålet Ett rikt odlingslandskap där betande djur skyddar hotade arter och naturtyper.

Jag förutsätter att du arbetar för en strategi som inte försämrar skyddet för varken djur eller miljö.

Åsa Dry Larsson
Stockholm

Hallå politiker, försämra inte svensk mat!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 5 av 122 i denna kampanj