Öppet brev till Gustav Fridolin, Utbildnings­minister, Miljöpartiet

Regeringens åtgärdspaket

2015-12-03

Till Gustav Fridolin


Hej Gustav,

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. Med tanke på den svåra situation som flyktingar redan befinner sig i vill jag påpeka följande med anledning av regeringens åtgärdsförslag.

Om Sverige nu följer andra länders dåliga exempel finns risken att det inte kommer att finnas något eller någon kvar för att hindra EU och dess medlemsstater att fullt ut stänga sina yttre gränser vilket i en förlängning kan innebära att vi rent faktiskt bryter mot våra internationella förpliktelser och rätten att söka asyl.

Att inför tillfälliga uppehållstillstånd för ensamkommande barn kan inte anses stå i överensstämmelse med FN:s Barnkonvention.

Om förslagen går igenom skulle det innebära en total kursändring med många och stora konsekvenser för såväl människor som myndigheter. Detta oroar mig mycket.

Malin Kollind
halmstad

STOPPA ÅTGÄRDSPAKETET!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 135 av 482 i denna kampanj