Öppet brev till Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhets­minister, Socialdemokraterna

Angående medmänniskor i nöd!

2015-12-03

Attn: Åsa Regnér


Åtgärderna leder till stort mänskligt lidande för människor som redan är drabbade av flyktingskap och som ofta har utsatts för våld och övergrepp - i hemlandet eller under flykten.

Familjeåterförening är tillsammans med permanenta uppehållstillstånd en av de enskilt viktigaste åtgärderna för att människor ska finna ro och framtidshopp. Det i sin tur är en förutsättning för att kunna komma in i det nya samhället.

Lena Strandberg
Visby

STOPPA ÅTGÄRDSPAKETET!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 134 av 482 i denna kampanj