Öppet brev till Marlene Burwick, Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna

Regeringen prövning av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil

2020-07-01

Hej Marlene

Jag tycker det är klokt att regeringen beslutat ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen och kan därför pröva ärendet ur fler aspekter än vad domstolen har rätt att göra.

Den enkla och oomtvistliga grunden för en framgångsrik klimatpolitik är att låta de fossil som kan användas som bränsle vara kvar som fossil. Tas de upp, raffineras till bränsle så blir de oundvikligen till koldioxid i luften och leder till ytterligare global uppvärmning. Ur ekonomisk synvinkel finns två mekanismer som underlättar ökad konsumtion av fossila bränslen; marknadskrafter och subventioner. Regeringen riskerar att använda båda dessa mekanismer för att öka utsläpp från fossila bränslen om man beslutar att säga ja till Preemraffs ansökan. Ur politisk synvinkel kommer ett ja också innebära att Sveriges möjligheter att nå klimatmålen enligt Parisavtalet drastiskt minskar.

I en tid när vi fått en ovälkommen möjlighet till omorientering, Covid-19-pandemin, så kan regeringen välja att endera lägga allt krút på att skapa förutsättningar för Sverige att leda utvecklingen av en fossilbränslefri värld eller på att låsa fast landet för lång tid framåt i ett fossilberoende som innebär att vi hamnar i ett bakvatten internationellt.

Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Lars Ståhle
Lidingö

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1074 av 1619 i denna kampanj