Öppet brev till Marlene Burwick, Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna

Preemraff - det kan inte vara rätt väg

2020-07-01

Hej Marlene.

jag har förstått att du har visst inflytande i frågan om Preemraffs önskade utbyggnad. Det kan bara inte vara rätt väg, jag är, med ipcc-rapporterna i ryggen sedan många år tillbaka nu, djupt oroad över framtiden, både lokalt i sverige och globalt. Lokalt för att omställningen går på tok för långsamt bort från fossilt beroende, och det trots alla vackra lovande löften om motsatsen. Preemraffs utbyggnad är en av flera vägval, och det torde stå klart att det vi vill kunna säga till våra barn är att vi bytte spår, att vi lyssnade till forskningen och vågade tänka långsiktigt. I den strävan är det nej till Preemraff och ja till annat. Jag hoppas du är med och inte bara stoppar Preemraffs utbyggnad, utan att du är med och kämpar för omställningen, trots krafterna som verkar för status quo. 

Nedan resonemang med stöd från Naturskyddsföreningen, tack för din tid och uppmärksamhet. Jag är nybliven pappa, och skriver för jag står inte ut med att se på hur den vackra Fjorden ska bli ytterligare ett monument över det ögonblick i jordens historia som tycks kunna ta kol på oss alla.  

Vänligen

 

Mikael

argument med stöd från naturskyddsföreningen:

Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål.

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris. Därför anser jag att regeringen måste ta sitt ansvar och säga nej till utbyggnaden av Preemraff. Kommer du och ditt parti göra vad ni kan för att leva upp till det?

 

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1073 av 1619 i denna kampanj