Öppet brev till Regeringskansliet Näringsdepartementet

Rädda vildmarken - stoppa Horsstensleden!

2017-10-28

Remissvar angående förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Diarienummer: N2017/05430/TIF

Hej,

Härmed kommer mitt remissvar avseende förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Jag är extremt kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och kommer att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. 

Det inte rimligt att kortsiktiga, kommersiella intressen prioriteras framför det orörda vildmarksområde som står på spel. Det är väl känt att färjor och fartyg orsakar erosion och störningar på sin färd in genom skärgården. De är också förknippade med stora miljöfarlilga utsläpp, både i den känsliga Östersjön och i luften, inte minst inne i Stockholm. I en tid när vi förbjudit de jämförelsevis små utsläppen från fritidsbåtar går det inte att samtidigt släppa in de här båtarna - och framför allt inte på bekostnad av orörd, skyddsvärd vildmark som i stället kunde bevara för kommande generationer. 

Stockholms skärgård är unik - man spränger helt enkelt inte på såna här platser. Jag anser att det närliggande naturreservatet borde utökas så att det även omfattar området i vilket Horsstensleden är planerat att byggas. Skärgården borde vara ett världsarv och det är min förhoppning att Regeringen arbetar för att se till att det blir det i framtiden.

Jag förväntar mig att Regeringen tar till sig av den omfattande kritiken som riktats mot förslaget att bygga Horsstensleden. Det är ett projekt som vore mycket skadligt för Stockholms skärgård och är en åtgärd som inte borde finnas med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029.

Tacksam om ni bekräftar att ni mottagit mitt remissvar med vändande mail och samtidigt publicerar mitt remissvar på er hemsida. 

Mikael Atterby
Ingarö

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 66 av 953 i denna kampanj