Öppet brev till Regeringskansliet Näringsdepartementet

Protest mot Horsstensleden

2017-11-10

Remissvar angående förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Diarienummer: N2017/05430/TIF

Hej,

Härmed översänder jag mitt remissvar avseende förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Jag är mycket kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. 

Med detta sagt hoppas jag att Regeringen tar till sig av den omfattande kritiken som riktats mot förslaget att bygga Horsstensleden. Det är ett projekt som vore mycket skadligt för Stockholms skärgård och är en åtgärd som inte borde finnas med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029.

Jag är väldigt positiv till att mer görs för att befrämja transporter sjövägen men förordar att stor och miljöfarlig last istället landar i Norviks hamn, Nynäshamn, istället för transport igenom trång och unik skärgård. 

Tacksam om ni bekräftar att ni mottagit mitt remissvar med vändande mail och samtidigt publicerar mitt remissvar på er hemsida. 

Rose-Marie Jernbäcker
Stockholm

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 222 av 953 i denna kampanj