Öppet brev till Anders Jonsson, Gruppledare, Centerpartiet

Prioritera klimatet

2018-10-09

Hej Anders,

Vi behöver modiga politiker om vi på global nivå ska kunna dra i nödbromsen och med smarta beslut gå på en hållbar väg mot klimatmålet max 1,5 graders temperaturökning.

Därför skriver jag nu till dig, för jag tror att du kan och vill göra stor skillnad. Hjälp jorden, gör aktiva val bort från klimatångesten mot en värld som går att leva i även för våra barnbarn.

Här är något du kan göra: 

Använd politisk styrning - höj skatter och subventionera tjänster och varor så att vi ändrar våra vanor på så sätt att vi asap minskar användning av fossilt bränsle. Genomför långsiktiga satsningar på rätt infrastruktur och bra forskning, för klimatet.

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskningstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Skapa Vegonorm - Halvera köttkonsumtionen till 2030 och se till att växtbaserad kost blir norm inom alla offentliga verksamheter.

Skydda Skogen - Skydda 20% av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 80% hållbart.

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar.

 

Elisabet Ottosson

Vetenskapsjournalist

Lund

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 380 av 409 i denna kampanj