Öppet brev till Tobias Billström, Gruppledare, Moderaterna

Klimatet före allt

2018-10-09

Hej Tobias,

Jag skriver till dig för att vi befinner oss i ett krisläge där vi behöver modiga politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål. Jag vet att du, precis som jag, har barn. Därför borde du vara precis lika angelägen som jag att få den globala uppvärmningen att avstanna och miljökrisen att hävas, så att våra barn har en trygg och frisk värld att leva i. Det ni politiker gjort duger inte. Ni måste ta till alla medel som finns för att vända trenden. Här är bland annat något du kan göra: 

 

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskningstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Skapa Vegonorm - Halvera köttkonsumtionen till 2030 och se till att växtbaserad kost blir norm inom alla offentliga verksamheter.

Skydda Skogen - Skydda 20% av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 80% hållbart.

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Jag hoppas innerligt att du och ditt parti att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

 

Lisa Isaksson
Vallentuna

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 381 av 409 i denna kampanj