Öppet brev till Helene Hellmark Knutsson, Gruppledare, näringsutskottet, Socialdemokraterna

Preemraff - bygga ut eller inte? Var står du och var står S?

2020-07-03

Hej Helene.

Jag åkte till Lysekil och var åhörare vid förhandlingarna med Mark- och miljööverdomstolen om utbyggnad av Preems raffinaderi  (mål M 11730-18). Jag lyssnade till båda sidor. De tungt vägande skälen från miljöorganisationer och forskare och de luddiga argumenten från Preem: Om inte vi gör det gör någon annan det. Icke bindande löften om mer biobränsle och att pumpa ned koldioxid under havet, en teknik som du vet ännu inte finns.

Det sorgliga och för mig chockerande var att domstolen inte fick väga in koldioxidutsläppen i bedömningen eftersom de ingår i EUs utsläppshandel.

Nu ska regeringen avgöra och i praktiken är det ju socialdemokraterna. Jag bävar för resultatet.
Kommer Näringsdepartementet som vid försäljningen av Vattenfalls kolgruva enbart se till kortsiktiga ekonomiska intressen och köra över miljörörelse och forskare?

Jag hoppas att det har hänt något sen dess. En insikt om att klimatkrisen händer på riktigt.
Kom ihåg att om ni vågar bryta med buissnes as usual är det är många som står bakom er.
Vi har framtidens människor, djur och växter framför oss. Eller en öken.

Lycka till!

Annika Elmqvist
Linköping

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1148 av 1619 i denna kampanj