Öppet brev till Hanna Westerén, Miljöpolitisk talesperson, Socialdemokraterna

Preemraff - bygga ut eller inte? Var står du och var står S?

2020-07-03

Hej Hanna.

Jag åkte till Lysekil och var åhörare vid förhandlingarna med Mark- och miljööverdomstolen om utbyggnad av Preems raffinaderi  (mål M 11730-18). Jag lyssnade till båda sidor. De tungt vägande skälen från miljöorganisationer och forskare och de luddiga argumenten från Preem: Om inte vi gör det gör någon annan det. Icke bindande löften om mer biobränsle och att pumpa ned koldioxid under havet, en teknik som du vet ännu inte finns.

Det sorgliga och för mig chockerande var att domstolen inte fick väga in koldioxidutsläppen i bedömningen eftersom de ingår i EUs utsläppshandel.

Nu ska regeringen avgöra och i praktiken är det ju socialdemokraterna. Jag bävar för resultatet.
Och jag vill verkligen peppa dig att stå på dig. Låt inte Näringsdepartementet få diktera villkoren den här gången.
Kom ihåg att det är många som står bakom dig när du kräver en kraftfull klimatpolitik.
Fossilindustrin har pengarna, miljörörelsen har argumenten. Det är nu vi verkligen behöver politiker som vågar ta en annan riktning.

Vi har framtidens människor, djur och växter framför oss. Eller en öken.

Lycka till!

Annika Elmqvist
Linköping

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1147 av 1619 i denna kampanj