Öppet brev till Lorentz Tovatt, Klimat- och energipolitisk talesperson, Miljöpartiet

Preem

2020-09-10

Hej Lorentz. Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 33 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp. Jag själv försöker varje dag ta små och stora steg för att ställa om till ett mer hållbart liv. Vi har bl.a. sålt våra bilar och slutat flyga. Jag förväntar mig att både stora företag och regeringen också tar sitt ansvar och gör vad de kan för att bidra till klimatomställningen - även om det är tufft! 

Kommer du som representant för regeringen att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff?

Carin Thorngren
Sävedalen

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1498 av 1619 i denna kampanj