Öppet brev till Lorentz Tovatt, Klimat- och energipolitisk talesperson, Miljöpartiet

Preem

2020-09-10

Hej Lorentz

Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil.

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Jag röstade på Miljöpartiet i senaste valet för att ni hävdar att ni står upp för miljön. Det är dags att bevisa det nu. 2018 sa ni att valet handlade om att kunna titta sina barn i ögonen och säga: vi gjorde allt vi kunde. Nu står ni i regeringen inför samma val. Klimatet kan inte vänta - det är nu det gäller.

Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 33 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp.

Jag själv försöker varje dag ta små och stora steg för att ställa om till ett mer hållbart liv. Jag förväntar mig att både stora företag och regeringen också tar sitt ansvar och gör vad de kan för att bidra till klimatomställningen. 

2018 sa ni att ni stod för förnybar energi. Upp till bevis.

Anna Jönsson
Malmö

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1497 av 1619 i denna kampanj