Öppet brev till Per Bolund, Språkrör Miljöpartiet, Miljöpartiet

Piska och morot?

2019-11-08

Hej Per.

Jag vill börja med att tacka dig och Miljöpartiet för att ni tar viktiga strider i de politiska finrummen!

Men. Den svenska politiken är inte tillräcklig för att klara klimatmålen i Parisavtalet. Jag skriver till dig för att jag vill att det här förändras. Genom januariavtalet är du och ditt parti ansvariga för att Sverige lever upp till Parisavtalet. Jag vill se att löftet om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader hålls.

Varje år går minst 30 miljarder till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Det bryter mot löftet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Sverige har dessutom lovat att fasa ut alla klimatskadliga subventioner till år 2020. Det löftet ser inte ut att kunna uppfyllas. Staten använder just nu skattepengar för att bryta Sveriges klimatlöften. Hur jobbar du och ditt parti för att rätta till det här?

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men Ingen kan göra allt själv, och jag saknar politiska förslag som gör skillnad på riktigt.  Jag vill att du och ditt parti håller era löften, prioriterar klimatfrågan och ser till att sådant som går emot klimatmålen inte tillåts. Jag tycker att ni gör många bra saker som att bromsa eexpanderingen av fossilgas men det är långt ifrån tillräckligt. Fortsätt strid mot utbyggnaden av Arlanda och ge inte upp! Vi är många som står bakom viljan till riktig omställning och är beredda att kämpa för det.

Det går ju att minska utsläppen – men det kräver drastiska politiska beslut. Om vi ska lyckas begränsa uppvärmningen kan inte politiken fortsätta att stödja klimatskadlig verksamhet genom subventioner och fortsatta satsningar på fossilt. Det får vara nog med brutna löften från regeringens sida. Vi måste bort från fossilberoendet.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Frida Heilert
Stockholm

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 598 av 764 i denna kampanj