Öppet brev till Isabella Lövin, Språkrör Miljöpartiet, Miljöpartiet

Klimatet nu!

2019-11-08

Hej Isabella. Vi har inte tid att vänta längre. De närmaste åren är helt avgörande för klimatet. Det handlar om en omfattande förändring av hela samhället och jag skriver till dig för att jag vill att du och ditt parti håller era klimatlöften och tar beslut som förhindrar fortsatta satsningar på fossil infrastruktur och förbränning av fossila bränslen. Jag röstar på dig och Miljöpartiet för att jag vill att det skall bli en förändring!

Varje år går minst 30 miljarder till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Det bryter mot löftet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Sverige har dessutom lovat att fasa ut alla klimatskadliga subventioner till år 2020. Det löftet ser inte ut att kunna uppfyllas. Staten använder just nu skattepengar för att bryta Sveriges klimatlöften. Jag förstår att du och ditt parti jobbar för att rätta till det här, men hur går det? 

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande omställning av hela samhället. Jag vet att ni politiker lägger mycket pengar på klimatarbete, men samtidigt lägger ni ännu mer på fossila satsningar. Det går inte ihop! Jag kräver att ni gör allt för att bryta det här fossilberoendet.

Med vänliga hälsningar

Katrin Håkansson
Kristianstad

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 597 av 764 i denna kampanj