Öppet brev till Catharina Bråkenhielm (S)

Om apanaget

2016-12-01

Hej,

jag måste ifrågasätta att vi lägger 137 miljoner på att försörja kungafamiljen varje år.

137 miljoner är ändå 137 miljoner, de pengarna gör väl mer nytta på annat håll? Jag vill inte ha något kungahus alls, ändå måste jag vara med och finansiera det.

Nej, ersätt apanaget med en månadslön bara till kungen. Resten kan ta ansvar för sin egen försörjning. 

Med vänlig hälsning

Synnöve Nylin
Göteborg

Sänk apanaget!

Kampanjen sker i samarbete med Republikanska föreningen
Detta är brev 23 av 39 i denna kampanj