Öppet brev till Trygve Slagsvold Vedum, Medlem, Sp

oljefondet ut av kullindustrien Nå!

2015-05-07

Kullselskapene Oljefondet investerer i, står til sammen for over 30 ganger klimagassutslippene til hele Norge. Jeg ønsker ikke at Norge på den ene siden jobber for at utslippene skal gå ned i verden og på den andre siden investerer milliarder i den verste forurensingen på hele planeten.

Kull tilhører ikke framtiden. Jeg håper og tror du skjønner dette, og gjør alt du kan for å trekke Oljefondet ut av hele sektoren. Det er mange titalls milliarder kroner vi kan bruke på noe annet klokt. Hva vil du gjøre for å trekke fondet ut av kull?

Med vennlig hilsen

Roar Bachel-Wiig

Tøns

Gjør Oljefondet kullfritt

Denne kampanjen er laget av Greenpeace
This is letter 3 of 29 in this campaign