Öppet brev till Hans Olav Syversen, Leder, KrF

Kjære Hans Olav - trekk Oljefondet ut av hele kullsektoren!

2015-05-07

Hei, Hans Olav

Kull er verdens mest forurensende form for energi. Oljefondet har i dag over 86 milliarder kroner investert i kullsektoren, men det kan Stortinget gjøre noe med. Derfor vil jeg at Stortinget denne våren skal trekke Oljefondet ut av kull, både gruver og kraftproduksjon

De fleste partiene, fra Arbeiderpartiet til dere i KrF, har sagt at de vil ha Oljefondet ut av kull. Det er på tide at ord blir handling: Trekk Oljefondet ut av hele kullsektoren! Dette ligger nå på blant annet ditt bord, og det er ekstremt viktig at dere i de forskjellige partiene finner sammen om en løsning utenfor Regjeringen på dette området. 

Kullselskapene Oljefondet investerer i, står til sammen for over 30 ganger klimagassutslippene til hele Norge. Vi kan ikke på den ene siden jobbe for at utslippene skal gå ned i verden og på den andre siden investere milliarder i den verste forurensingen på hele planeten.

Vi har allerede regler for at Oljefondet ikke skal investere i uetiske bransjer som tobakksindustrien og våpenindustrien. Det er på tide at vi innser at fossil energi, og særlig kull, tilhører samme kategori.

Kullsektoren er så mye mer enn bare de selskapene som ene og alene driver med kullgruver. Selskaper som driver kullkraftverk eller har annen virksomhet i tillegg til kullgruver defineres i dag ikke som kullselskaper. Det er på tide å slutte å tåkelegge debatten, og trekke seg ut av hele kullsektoren.

Mennesker over hele verden lider på grunn av den direkte forurensningen og arbeidsforholdene kullutvinning og kraftproduksjon gir. Det er på tide å investere i deres framtid, ikke i deres lidelse.

Jeg håper du lytter, og tar det ansvaret du har som folkevalgt alvorlig. To av tre nordmenn vil ha Oljefondet ut av hele kullsektoren. Gjør ditt for at Stortinget vedtar gode kriterier for uttrekk, slik at vi kan få fondet ut av mest mulig kull! Lykke til med landsmøtet- jeg har tiltro til dere! Jeg håper på gode vedtak. Lytt til ungdommen i KrFU. 

Med vennlig hilsen

Tale Hammerø Ellingvåg

Skåtøy

Gjør Oljefondet kullfritt

Denne kampanjen er laget av Greenpeace
This is letter 2 of 29 in this campaign