Öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Motorväg i skärgården

2018-01-26

TILL INFRASTRUKTURMINISTER TOMAS ENEROTH

Jag är mycket kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. 

Jag hoppas att Regeringen tar till sig av den omfattande kritiken som riktats mot förslaget att bygga Horsstensleden. Det är ett projekt som vore mycket skadligt för Stockholms skärgård och är en åtgärd som inte borde finnas med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029.

Tacksam om du bekräftar att du mottagit mina synpunkter med vändande mail.

Emmy
Värmdö

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 469 av 953 i denna kampanj