Öppet brev till Björn Petersson (S)

Miljöhotet kräver politiska beslut

2018-10-10

Hej Böna,

jag är orolig över klimatförändringarna. I dag minskar de svenska utsläppen i stort sett inte alls, och koldioxidhalten i atmosfären är högre än på flera miljoner år. Det är dags att ta klimatfrågan på allvar. I alla politiska led.

Flyget betalar inte sina miljökostnader, det är befriat från både koldioxid- och energiskatt. Utrikesflyget slipper dessutom att betala moms. Om flyget ska kunna stå för en större del av sina miljökostnader måste politiken sluta subventionera flyget. Jag vill veta hur du och ditt parti verkar för att flyget ska betala sina miljökostnader?

Hur kan det idag vara tre gånger billigare och fem gånger snabbare att flyga till Stockholm från Kalmar enkel resa, jämfört med att ta tåget, när vi vet vilken enorm negativ miljöpåverkan  flyget har?

Personligen försöker jag göra vad jag kan genom att välja bort transatlantiska semesterresor, handla mer lokalproducerat och ta cykeln till jobb och skola, men det räcker inte, dessa frågor/val är för allvarliga för att enbart ligga på enskilda individers axlar.

Det går att minska utsläppen – men det kräver politiska beslut. Om vi ska lyckas begränsa uppvärmningen kan inte politiken fortsätta att stödja klimatskadlig verksamhet genom subventioner. Det vore bättre att satsa på infrastruktur, rustade tågbanor och subventionera effektivare tåg för att exempelvis främja pendling med minimal miljöpåverkan. Med dagens teknik kan många möten dessutom ske via videosamtal och det är dags att prata om detta med alla enskilda företag inom kommunen.

Jag är övertygad om att så gott som alla är intresserade av en hållbar framtid, det som krävs är upplysning, hållbara alternativ och en tydlig ledning. Jag ser fram emot att höra hur du och partiet jobbar med detta.

Sara Zetterström
Kalmar

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 249 av 764 i denna kampanj