Öppet brev till Ulf Kristersson (M)

Efter FN:s klimatrapport - agera modigt och ansvarsfullt nu!

2018-10-10

Hej Ulf!
FN:s klimatrapport som kom häromdan är entya dig:  de närmsta åren är avgörande för att vi ska ha en chans att klara oss undan katastrofala klimatförändringar. Nu vill jag att du som politiker gör allt du kan för en tuffare klimatpolitik som leder till utsläppsminskningar på både kort och lång sikt.

FN:s klimatrapport som kom häromdan är entydig:  de närmsta åren är avgörande för att vi ska ha en chans att klara oss undan katastrofala klimatförändringar. Nu vill jag att du som politiker gör allt du kan för en tuffare klimatpolitik som leder till utsläppsminskningar på både kort och lång sikt.

Den senaste tidens värmerekord, torka och skogsbränder har gjort det ännu tydligare hur sårbara vi är för extremväder. Klimatförändringarna är inte en fråga bara för framtida generationer. Tvärtom – den globala uppvärmningen pågår redan nu. Om den inte begränsas kommer följderna bli förödande, den här sommaren har gett oss ett smakprov på det. Jag vill vara säker på att du och ditt parti är beredda att prioritera klimatet. Hur tänker ni göra det?

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande klimatomställning. För att det ska lyckas krävs modiga politiker som tar klimatkloka beslut. 

Nu pågår förhandlingar om vilka som ska bilda regering och om budget. Satsa nu rejält direkt på omställningen till ett hållbart samhälle! För planetens och våra barns framtid, för den långsiktiga ekonomins skull - spar vi kortsiktigt blir det mångdubbelt dyrare längre fram och för Moderaternas trovärdighets skull. 

Jag vore så tacksam om du och ditt parti är beredda att agera kraftfullt NU!!! 

Bästa hälsningar! 

Michael Cocke
Nacka

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 250 av 764 i denna kampanj