Öppet brev till Lorentz Tovatt, Klimatpolitisk talesperson, Miljöpartiet, Miljöpartiet

Miljöbov

2019-12-19

Hej Lorentz. Den svenska politiken är inte tillräcklig för att klara klimatmålen i Parisavtalet. Jag skriver till dig för att jag vill att det här förändras. Genom januariavtalet är du och ditt parti ansvariga för att Sverige lever upp till Parisavtalet. Jag vill se att löftet om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader hålls.

Naturskyddsföreningen har visat hur ett helt förnybart och hållbart energisystem kan se ut - det går att fasa ut alla fossila bränslen och ställa om på riktigt. Men för att det ska vara möjligt krävs förändring inom alla sektorer - vi måste effektivisera våra industrier, använda energin smartare i fastigheter, köra mindre bil och flyga betydligt mindre. För att det ska vara möjligt krävs politiska beslut och satsningar. Vad gör du och ditt parti för att omställningen ska starta i tid?

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Jag kommer inom en snar framtid att göra ännu mer genom mitt företag som kommer arbeta aktivt med att förnya secondhand kläder samt återanvända plast från havet. Om jag kan göra detta utan era resurser så måste ni också kunna göra mycket mer. Jag saknar politiska förslag som gör skillnad på riktigt.  Jag vill att du och ditt parti håller era löften, prioriterar klimatfrågan och ser till att sådant som går emot klimatmålen inte tillåts.

Sandra Eriksson
Nacka

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 759 av 764 i denna kampanj