Öppet brev till Stefan Löfven, Partiledare Socialdemokraterna, Socialdemokraterna

Hårdare klimatpolitik

2019-12-18

Hej Stefan. Vi har inte tid att vänta längre. De närmaste åren är helt avgörande för klimatet. Det handlar om en omfattande förändring av hela samhället och jag skriver till dig för att jag vill att du och ditt parti håller era klimatlöften och tar beslut som förhindrar fortsatta satsningar på fossil infrastruktur och förbränning av fossila bränslen.

Enligt Januariavtalet, som du och ditt parti står bakom, ska ett datum utredas för när alla fossila bränslen ska vara utfasade i Sverige. Dessutom ska all relevant lagstiftning ses över så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag. Här finns en möjlighet för dig och ditt parti att hålla era löften under Parisavtalet. För mig och världen är det viktigt att fossila bränslen förbjuds senast 2030, och att lagstiftningen inte tillåter investeringar som leder till ökade utsläpp.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Philip Andersson
Hörby

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 758 av 764 i denna kampanj