Öppet brev till Aron Etzler, Partisekreterare, Vänsterpartiet

Kommer ni gå till val på en politik som är rättvis utöver Sveriges gränser?

2022-02-13

Hej Aron!

Jag tycker det är bra och oerhört viktigt att frågan om klimat och miljö finns på er politiska agenda. Men tyvärr saknar jag tillräckliga åtgärder för att snabbt minska koldioxidutsläppen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och säkra vår framtid tillsammans på den här planeten. Jag oroas även av ert nyliga beslut att förorda svagare klimatåtgärder än tidigare.

Som engagerad både nationellt och internationellt tillsammans med andra unga miljöaktivister vet jag att de historiskt och fortfarande orättvist fördelade utsläppen har återverkningar redan nu. Detta, i form av torka, översvämningar och konflikter samt bristande rättsäkerhet i stater som drabbats hårt av förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar. Som förespråkare för solidaritet internationellt och nationellt, ser jag det som naturligt att ert parti skulle förespråka en politik i linje med Parisavtalet, Aichimålen och Sveriges andra internationella åtaganden. Annars riskerar ni att förlora fler rättvisekämpar som jag till Miljöpartiet eftersom de är det i nuläget bästa alternativet för en ambitiös miljöpolitik i Sverige.

Klimatförändringen måste behandlas som ett direkt hot mot människor, växter och djur. Vi har inte längre tid för kompromisser och svaga styrmedel. Det finns fortfarande en liten chans att klara den viktiga 1,5-gradersgränsen, men det förutsätter att rika länder som Sverige, som släppt ut mer koldioxid per person än de flesta, agerar nu. Jag är redo att ställa mig bakom modiga politiker som vågar fatta beslutet om ett fossilförbud 2030.

Hoten mot den biologiska mångfalden blir alltmer akuta. Överexploatering, förstörda ekosystem och livsmiljöer är globala problem som gör att arter just nu försvinner i allt snabbare takt världen över. De främsta hoten i Sverige är att skogar med höga naturvärden avverkas, att viktiga livsmiljöer växer igen samtidigt som klimatkrisen hotar deras existens ytterligare. Jag förväntar mig att ditt parti kommer arbeta för att skydda de arter som annars riskerar att försvinna.

Det finns ett tydligt samband mellan den hotade biologiska mångfalden och naturens motståndskraft mot klimatförändringens konsekvenser. För att bromsa klimatförändringen måste vi sluta använda fossila bränslen och förändra vårt utnyttjande av naturresurser. Är ditt parti modigt nog att fatta dessa avgörande beslut?

Vi är många, och vi blir allt fler, som förstår att det krävs ett kraftfullt agerande. Vi har inte längre tid för kompromisser och svaga styrmedel. Tillsammans kan vi bromsa klimatförändringarna och stoppa utarmningen av våra ekosystem. Men det kräver modiga beslut från modiga politiker.

Återkom gärna till mig och berätta hur ditt parti tänker i de här frågorna. Tack på förhand!

Axel Eriksson
Miljöaktivist och studerande i Lund

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 60 av 192 i denna kampanj