Öppet brev till Magdalena Andersson, Partiledare, Socialdemokraterna

För miljöpolitik inom naturens gränser

2021-12-14

Hej,

Idag råder det ingen som helst tvekan om att människan är orsaken till både klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald, men ändå vågar ingen av er partiledare prata om det faktum att vi bor på en planet med begränsade resurser. Begränsade resurser innebär att vi människor måste anpassa vår livsstil och konsumtion efter tillgången på dessa resurser, inte tvärtom. En logik som för många är självklar, men uppenbarligen inte för tillräckligt många för att någon ledande politiker ska våga lyfta frågan.

Det pratas ständigt om den växande efterfrågan på olika saker som till exempel el, bilar, bostäder och elektronik, saker som samtidigt som de ska vara nya också ska vara hållbara. De lösningar som presenteras handlar i sin tur om att vi måste bygga ut kärnkraften, vindkraften och andra energikällor, intensifiera skogsbruket för att öka virkesproduktionen och öppna fler gruvor för att utvinna mer metaller. Detta yttrar sig i praktiken genom att vi förstör mer och mer av de naturmiljöer som utgör hem för alla andra djur vi delar denna planet med. Samma naturmiljöer som förser oss med frisk luft, rent vatten, klimatreglering och andra livsnödvändiga tjänster. Just nu skövlas de sista naturskogarna på grund av att det råder virkesbrist och ett flertal företag ansöker om tillstånd för djuphavsgruvdrift vilket visar hur vansinnig jakten på naturresurser har blivit. Hur kan lösningen på akuta miljö- och klimatproblem vara att exploatera naturen ännu mer?

Sverige framställs ofta som ett föregångsland när det kommer till miljö- och klimatarbete men sanningen är att det är skrämmande hur okunniga majoriteten av Sveriges politiker är inom dessa områden. Nästa år är det riksdagsval och som det ser ut nu är inget av riksdagspartierna något alternativ för mig som anser att det krävs en rejäl omställning av samhällets produktions- och konsumtionsmönster. Jag känner en otrolig hopplöshet och frustration över att allt ni politiker prioriterar handlar om oändlig tillväxt som om det är en självklarhet att vi ska kunna fortsätta leva som vi gör idag. När ska ni börja lyssna på forskarna och de allt fler medborgare som börjar förstå att systemet vi lever i är ohållbart?

Hälsningar,
Marie Karlsson

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 59 av 192 i denna kampanj