Öppet brev till Katrin Wissing, Partisekreterare, Miljöpartiet

Klimatval2022

2022-04-29

Klimatförändringen måste behandlas som ett direkt hot mot människor, växter och djur. Vi har inte längre tid för kompromisser och svaga styrmedel. Det finns fortfarande en liten chans att klara den viktiga 1,5-gradersgränsen, men det förutsätter att rika länder som Sverige, som släppt ut mer koldioxid per person än de flesta, agerar nu. Jag är redo att ställa mig bakom modiga politiker som vågar fatta beslutet om ett fossilförbud 2030.

Kan jag lita på er inför riksdagsvalet 2022? Kommer ditt parti att sätta frågan om klimat och miljö överst på er politiska agenda?

Maja
Ytterby

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 140 av 192 i denna kampanj