Öppet brev till Annie Lööf, Centerpartiet

Klimatkatastrof

2018-10-19

Hej Annie,

  jag är orolig över klimatförändringarna. I dag minskar de svenska utsläppen i stort sett inte alls. Jag har förstått att du tar klimatfrågan på allvar, så jag vill ta upp två ämnen som jag anser viktiga för att bromsa växthuseffekten

  Flyget betalar inte sina miljökostnader, det är befriat från både koldioxid- och energiskatt. Utrikesflyget slipper dessutom att betala moms. Om flyget ska kunna stå för en större del av sina miljökostnader måste politiken sluta subventionera flyget. Jag vill veta hur du och centern verkar för att flyget ska betala sina miljökostnader? Stödjer ni en utbyggnad av Arlanda?

Varje år går mer än 30 miljarder till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Sverige har lovat att fasa ut alla klimatskadliga subventioner till år 2020 – alltså under den kommande mandatperioden.  Hur kommer ditt parti göra för att genomföra det löftet?

Återkom gärna till mig och berätta hur du och centern tänker i de här frågorna.

Sören Karlsson
Falun

Tuffare klimatpolitik nu!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 257 av 565 i denna kampanj