Öppet brev till Ulf Kristersson, Moderaterna

Förtvivlad och desperat

2018-10-19

 

Hej Ulf!

Hjälp! Jag känner förtvivlan och desperation. Därför känner jag att jag måste skriva direkt så här till er politiker. Jag har INTE en känsla av att moderaterna  förstår och tar klimatförändringarna på allvar.

Vi har ynka 10 år på oss för en radikal omställning i energiförsörjning och livsstil. Annars går vi mot en kollaps. Det säger den senaste rapporten från FN:s klimatpanel. 10 år!!

Jag gör allt jag bara kan som enskild person för att minska mitt koldioxidavtryck. Men jag är ju maktlös om inte ni politiker träder in och axlar ert ansvar , ett ansvar som är ENORMT. Lyssna på forskarna! SAMARBETA! För det finns en möjlighet att klara 1,5gradersmålet om ni tar de stora kraftfulla besluten -NU. Men det måste göras nu,om inte tiden ska rinna ifrån oss.

I Sverige behöver utsläppen nå noll senast 2030. För att klara det måste vi sluta använda fossila bränslen, som idag står för 70% av Sveriges klimatpåverkan. Hur jobbar du och ditt parti för att fossila bränslen ska sluta användas i Sverige och utomlands?

Vi behöver stora modiga klimatkloka beslut -NU. Lita på att vi stödjer er! För vi har bara er att förlita oss på. Jag är ju totalt maktlös om ni inte förstår detta.

Prioriera klimatet! JORDEN ÄR VÅRT ENDA HEM

Vänliga hälsningar

Elisabeth Möller

Lund 

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 258 av 764 i denna kampanj