Öppet brev till Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister

Klimatet kan inte vänta

2020-06-04

Hej Isabella,

Du är min representant i riksdagen. Jag röstade på dig både när du kandiderade till EU-valet och nu senast i riksdagsvalet. Du är påläst, genuin och mycket kompetent.

Just nu prövar Mark- och miljööverdomstolen om Preem ska få tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Efter att domstolen har yttrat sig är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris. Därför anser jag att regeringen måste ta sitt ansvar och säga nej till utbyggnaden av Preemraff. Kommer du och ditt parti göra vad ni kan för att leva upp till det?

Greenpeace har anmält Preems marknadsföring till Konsumentverket för greenwashing. Förstå att Preem använt 8 miljoner kronor för att marknadsföra Preemraff som något positivt för klimatet? https://preemwashing.se/ Jag lyssnade på ett radionislag tidigare i år och där intervjuades en äldre dam i Lysekil som tyckte protesterna mot utbyggnaden är horribla - "varför tänker inte miljörörelsen på att hennes barn och barnbarn ska kunna få ett jobb? Det måste ju ha jobb i Lysekil." Det fick mig att tänka på hur starkt vi känner för allas rätt att ha ett jobb - vare sig det finns en bra miljö eller inte.  

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Tack på förhand.

Vivi Båvner
Norberg

Pedagog i kursen "Agenda 2030 - miljö och klimat" på Västerås folkhögskola

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 185 av 1619 i denna kampanj