Öppet brev till Ibrahim Baylan, Näringsminister

Kan ni visa samma handlingskraft för miljön?

2020-06-04

Hej Ibrahim!

Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen kan göra.  Jag hoppas därför att regeringen stoppar ökade utsläpp.

Sedan  1990 har svensk industri minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 33 procent – Med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp. Preems argument att det blir mindre utsläpp än om det byggs i en annan del av världen är lika logisk som att gå hem till en alkoholiserad hembrännare och säga att det är bättre att jag bränner spriten åt honom så att jag säkerställen att spriten han dricker är ren.

Jag själv försöker varje dag ta små och stora steg för att ställa om till ett mer hållbart liv. Jag förväntar mig att både stora företag och regeringen också tar sitt ansvar och gör allt de kan för att minska utsläppen.

Coronaepidemin har visat att regeringen och samhället har kapacitet att ta krafttag för att avvärja hot mot vår hälsa. Jag hoppas att regeringen är beredda att visa samma handlingskraft när det gäller hot mot vår långsiktiga existens

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Mona Ezzelarb
Lund

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 184 av 1620 i denna kampanj