Öppet brev till Jenny Petersson (M)

Hur ska vi rädda vår civilisation?

2017-11-20

Hej Jenny,

jag är orolig över klimatförändringarna. Problemet är ju inte att "miljön" eller "naturen" far illa. Naturen anpassar sig alltid, den kommer bara se annorlunda ut. Men mänskligheten och vår civilisation kommer inte överleva om vi fortsätter som vi gör. 

I dag minskar de svenska utsläppen i stort sett inte alls, och koldioxidhalten i atmosfären är högre än på flera miljoner år. Det är dags att ta klimatfrågan på allvar. 

Sveriges klimatpåverkan är mycket större än vad som syns i statistiken. De konsumtionsbaserade utsläppen, från vår import och våra utrikesresor, räknas inte. Jag vill att du och ditt parti arbetar för ett kompletterande klimatmål för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen.

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv. När jag röstar 2018 vill jag se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. 

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande klimatomställning. För att det ska lyckas krävs modiga politiker som tar klimatkloka beslut. 

Emma Andréasson
Onsala

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 70 av 764 i denna kampanj