Öppet brev till Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Din chans att rädda världen

2017-11-20

Hej Cecilie.
Klimatet är en ödesfråga och forskning visar att de närmsta åren är avgörande för att vi ska ha en chans att klara oss undan katastrofala klimatförändringar. Nu vill jag att du som politiker gör allt du kan för en bättre klimatpolitik. Jag tänker att våra barn och barnbarn kommer att titta tillbaka annars på vår tid och undra, varför gjorde ni inget? Precis som undrar hur förintelsen kunde ske framför ögonen på så många, hur får klimatförändringarna fortsätta drabba oss utan att vi gör något mer radikalt?

Mångmiljardbelopp går till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Sverige har lovat att fasa ut alla fossila subventioner till år 2020 – alltså under den kommande mandatperioden.  Jag vill veta vad det parti jag väljer att rösta på tänker göra för att genomföra det löftet.

Sverige bidrar till utbyggnad av fossil energi genom stöd till Världsbanken och genom exportkrediter. Det strider förstås mot våra klimatmål, så jag undrar hur du och ditt parti jobbar för att ta bort det svenska stödet till fossila investeringar, och istället bidra till att minska världens energifattigdom med förnybar energi?

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande klimatomställning. För att det ska lyckas krävs modiga politiker som tar klimatkloka beslut. 

Taina Flink
Göteborg

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 71 av 764 i denna kampanj