Öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Horstensleden

2018-02-11

TILL INFRASTRUKTURMINISTER TOMAS ENEROTH

Hej Tomas,

Jag är mycket kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård.

Konsekvenserna, som aldrig kommer gå att reparera, kan omöjligt uppväga eventuella kortsiktiga fördelar. Att dra leden genom ett område som är så välbesökt är inte annat än ren och skär dumhet  

Med sin närhet till metropolen Sandhamn, ges inkomstbringande turister en möjlighet att besöka vår unika ytterskärgård. Varken vi svenskar eller utlänningar som tagit sig till Sandhamn vill se eller höra dessa fartyg.   Nej vi vill uppleva tystnad och en rofylld natur. Det är vad vi människor behöver Detta är en bristvara idag och denna ska vi vara oerhört rädda om

Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. 

Stockholms skärgård är unik och jag anser att det närliggande naturreservatet borde utökas så att det även omfattar området i vilket Horsstensleden är planerat att byggas. Skärgården borde vara ett världsarv och det är min förhoppning att Regeringen arbetar för att se till att det blir det i framtiden.

Med detta sagt hoppas jag att Regeringen tar till sig av den omfattande kritiken som riktats mot förslaget att bygga Horsstensleden. Det är ett projekt som vore mycket skadligt för Stockholms skärgård och är en åtgärd som inte borde finnas med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029.

Tacksam om du bekräftar att du mottagit mina synpunkter med vändande mail.

Lolo Gyllenberg
Sandhamnsbo

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 540 av 953 i denna kampanj