Öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Horstensleden

2018-01-02

TILL INFRASTRUKTURMINISTER TOMAS ENEROTH

Hej Tomas,

Vem i hela världens kanter och hörn skulle göra ett sådant gigantiskt sår i vår vackra skärgård. Min plats där jag har levt, lever och kommer att leva skall jag skydda för resten av mitt liv, men framförallt för vår Moder Jord som skapat något så vackert, för ALLA, att uppleva. Kom till platsen, upplev och säg sedan att det finns en rimlighet i detta projekt och för vem. Inga pengar i världen kan skapa det igen.

För VEM är detta ens en fråga att föra vidare att det skall göras? 

Jag är verkligen mycket kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. 

Med detta sagt hoppas jag att Regeringen tar till sig av den omfattande kritiken som riktats mot förslaget att bygga Horsstensleden. Det är ett projekt som vore mycket skadligt för Stockholms skärgård och är en åtgärd som inte borde finnas med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029.

Tacksam om du bekräftar att du mottagit mina synpunkter med vändande mail.

Susanne Amrén
Möja

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 384 av 953 i denna kampanj