Öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Horstenleden

2018-01-28

TILL INFRASTRUKTURMINISTER TOMAS ENEROTH

Hej Tomas,

Att göra plats för stora båtar in till Stockholm efter man tagit bort 

värmdö nej veto är inte bara odemokratiskt utan sätter stora

naturvärden ur spel. Satsa dessa medel till värmdös

infra struktur vad det gäller: SKurubron  där Nacka 

tycker att det är ok att vi värmdöbor måste betala 

bro avgift. Det går även att lägga medel på Hemmesta 

genomfarts väg som både är undermålig och trafikfarlig

Med vänlig hälsning, upprörd Värmdö bo

Jag är mycket kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. 

Horsstensleden är ett oerhört stort infrastrukturprojekt och Trafikverket beräknar kostnaden för projektet till 292–543 miljoner kronor. Projektet finansieras med våra gemensamma skattemedel och innebär att andra viktiga infrastrukturprojekt bortprioriteras. Jag är motståndare till att staten spenderar en halv miljard kronor för att bygga Horsstensleden. 

Med detta sagt hoppas jag att Regeringen tar till sig av den omfattande kritiken som riktats mot förslaget att bygga Horsstensleden. Det är ett projekt som vore mycket skadligt för Stockholms skärgård och är en åtgärd som inte borde finnas med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029.

Tacksam om du bekräftar att du mottagit mina synpunkter med vändande mail.

Kent Eriksson
Värmdö

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 482 av 953 i denna kampanj